Category: DEFAULT

Cấu trúc rút gọn chủ ngữ

08.02.2023 | Wondermag | 5 Comments

Cấu trúc rút gọn chủ ngữ

Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có) lấy động từ thêm ING. Ví dụThe girl who is sitting next to you is my sisterThe girl sitting to you is my sister (Cô gái ngồi ngay cạnh bạn là em gái tôi) Chúng ta có thể rút gọn mệnh đề khimệnh đề cùng chủ ngữ với những cách sauV_ed/V cộtmệnh đề cần rút gọn đang ở dạng bị động hoặc hai hành động xảy ra liên tiếp cùng thời điểm Chỉ rõ Theo dõi Vi phạm Trả lời (2) a) Đang đi chơi ở công viên =>Rút gọn chủ ngữ b)Hôm qua ai cho cậu mượn quyển sách này -Lan =>Rút gọn vị ngữ c)Bao giờ bạn đi học -Ngày mai =>Rút gọn cả chủ và vị ngữ Trường hợp Gerund trong cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ Chúng ta dùng Gerund thay thế mệnh đề quan hệ (who, which, that) và động từ hoặc động từ “to be” (nếu có). +This is the man who lives near my house. Khám phá ngay chủ đề thú vị này cũng Langmaster nhé! The girl standing next to that board is my sister· Rút gọn mệnh đề quan hệ có các dạng sauDùng cụm V_ing: Dùng cho các mệnh đề chủ động: Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có) lấy động từ thêm ING. The man who is standing there is my brother ->The man standing there is my brotherDùng cụm P.P: Dùng cho các mệnh đề bị động: Bỏ "who, which, that" và "be" ·Rút gọn mệnh đề quan hệ Ta sử dụng những cách sau để rút gọn mệnh đề quan hệ Dùng cụm V-ing: Dùng cho các mệnh đề chủ động. S + who/which/that + V/be + O → S + V-ing/being + O Ví dụ: The girl who stands next to that board is my sister. Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó đượcBàiĐặt câu rút gọn với các trường hợp: a) Rút gọn CN: b) Rút gọn VN: c) Rút gọn CN+VN: BàiVới mỗi tác dụng, hãy dặtcâu đặc biệt. Rút gọn mệnh đề trạng ngữ là phần không thể thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh nâng cao. V-ing: khi mệnh đề được rút gọn ở dạng chủ động; hai hành động xảy ra liên tiếp cùng thời điểmHaving Pkhi mệnh đề được rút gọn ở dạng Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc.

Cấu trúc: S + V + Nominal clause S + V +WH- Là câu ở thể chủ động, có vai trò làm tân ngữ trong câu, phía trước không có dấu phẩy hoặc giới từ thì chúng ta có thể rút gọn với dạng V-ing Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ ngườiVí dụ: The person I love the most in this world is my mom who is a dedicated teacher ⇒ lược bỏ chủ ngữ,. ⇒ đồng thời chuyển đổi động từ thành dạng V-ing. Ví dụ: After she finished her homework, she watched Cách rút gọn bằng “to V” thường áp dụng với những mệnh đề được bắt đầu bằng các từ để hỏi.Câu rút gọn gàng cả chủ ngữ và vị ngữ: VD: A nói với B: Bao giờ đồng hồ cậu về quê B: cuối tuần này. Chỉ rõ Theo dõi Vi phạm Trả lời (2) a) Đang đi chơi ở công viên =>Rút gọn chủ ngữ b)Hôm qua ai cho cậu mượn quyển sách này -Lan =>Rút gọn vị ngữ c)Bao giờ bạn đi học -Ngày mai =>Rút gọn cả chủ và vị ngữ · Câu “Mình” là câu rút gọn thành phần vị ngữ.Câu đầy đủ là: sáng sủa mai mình đi chơi công viên. Khi chủ ngữ của cảmệnh đề làTrong trường hợp mệnh đề có chứa Ví dụ: After she finished her homework, Anna watched her favorite movie. Mục đích của câu rút gọnWhen you mail your paymentwhen mailing your payment, (cấu trúc rút gọn ở thể chủ động)Once it is mergedonce merged, (cấu trúc rút gọn ở thể bị động)Althoght it is positivewhile on duty, (vai trò bổ ngữ của “giới từ+động từ”) While it is in operation,while in operation Quy tắc chung để rút gọn mệnh đề trạng ngữmệnh đề phải có cùng chủ ngữ. Chuyển mệnh đề trong câu thành một cụm danh từ. (Sau khi cô ấy làm xong bài tập về nhà, Anna xem bộ phim yêu thích của mình) Rút gọn mệnh đề ở cấu trúc Although bằng cách lược bỏ cấu trúc “chủ ngữ + to be”, trừ trường hợp “Chủ ngữ + Động từ to be + Tính từ”. Trong mệnh đề trạng ngữ: lược bỏ chủ ngữ, chuyển đổi động từ thành dạng V-ing. Câu: “Cuối tuần này” là câu rút gọn thành phần trạng ngữ.Câu đầy đủ: vào cuối tuần này mình sẽ về quê. Khi hai mệnh đề tất cả cùng nhà ngữ bạn rút gọn bằngV-ing: lúc mệnh đề được rút gọn ở dạng chủ động; hai hành động xảy ra liên tục cùng thời điểmHaving Plúc mệnh đề được rút gọn ở dạng nhà BàiĐặt câu rút gọn với các trường hợp: a) Rút gọn CN: b) Rút gọn VN: c) Rút gọn CN+VN: BàiVới mỗi tác dụng, hãy dặtcâu đặc biệt. · Bạn đang xem: Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ.

(như ở trường hợp trên, responsible cần đi với for phía sau nên phải chuyển nó ra phía sau MỆNH ĐỀ QUAN HỆ – RELATIVE CLAUSE là một cấu trúc hay gặp trong ngữ pháp tiếng Anh chung và cũng thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS Trước khi đi vào nói rõ việc xác định cấu trúc danh ngữ trong tiếngVề mặt ý nghĩa, câu có chủ ngữ rút gọn tương ứng với câu có chủ ngữ hiện Khi tính từ đó cần đi với một cấu trúc phía sau thì phải làm như vậy.S + who/which/that + V/be + O → S + V-ing/being + O Ví dụ: The girl who stands next to that board is my sister. The girl standing next to that board is my sister ·When you mail your paymentwhen mailing your payment, (cấu trúc rút gọn ở thể chủ động)Once it is mergedonce merged, (cấu trúc rút gọn ở thể bị động)Althoght it is positivewhile on duty, (vai trò bổ ngữ của “giới từ+động từ”) While it is in operation,while in operation · Lược bỏ một số trong những thành phần của câu đầy đủ (chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc cả nhà ngữ với vị ngữ) là câu rút gọn.Còn câu đặc biệt được cấu tạo từtừ bỏ hoặcngữ, không xác minh được công ty ngữ, vị ngữ của câu.Câu quan trọng có vẻ ngoài Trường hợp Gerund trong cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ Chúng ta dùng Gerund thay thế mệnh đề quan hệ (who, which, that) và động từ hoặc động từ “to be” (nếu có).

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone. Khi chủ ngữ của cảmệnh đề làTrong trường hợp mệnh đề có chứa Nếu chủ ngữmệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf. We have some picture books for children to read. Chuyển mệnh đề trong câu thành một cụm danh từ. thì có thể không cần ghi ra We have some picture books that children can read. · Trong trường hợp rút gọn, hình thức của động từ trong mệnh đề trạng ngữ sẽ có thay đổiWhen you mail your paymentwhen mailing your payment, (cấu trúc rút gọn ở thể chủ động)Once it is mergedonce merged, (cấu trúc rút gọn ở thể bị động)Althoght it is positivewhile on duty, (vai trò bổ ngữ của “giới từ+động từ”) Rút gọn mệnh đề ở cấu trúc Although bằng cách lược bỏ cấu trúc “chủ ngữ + to be”, trừ trường hợp “Chủ ngữ + Động từ to be + Tính từ”.

2 cách rút gọn mệnh đề quan hệ thường gặpRút gọn mệnh đề quan hệ sử dụng V_ed. Trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (chủ ngữ/ tân ngữ bị thực hiện hành động nào), ta lược bỏ đại từ quan hệ, lược bỏ tobe và giữ nguyên động từ chính dạng V/V ed · Trong trường hợp rút gọn, hình thức của động từ trong mệnh đề trạng ngữ sẽ có thay đổiWhen you mail your paymentwhen mailing your payment, (cấu trúc rút gọn ở thể chủ động)Once it is mergedonce merged, (cấu trúc rút gọn ở thể bị động) 3
· Lược bỏ một số trong những thành phần của câu đầy đủ (chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc cả nhà ngữ với vị ngữ) là câu rút gọn.Còn câu đặc biệt được cấu tạo từtừ bỏ hoặcngữ, không xác minh được công ty ngữ, vị ngữ của câu.Câu quan trọng có vẻ ngoài · Cách thành lập và rút gọn mệnh đề danh ngữCách thành lập: ️ Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, thường dùng với That. Ví dụ: She asked me “I love children”. Cô ấy nói với tôi “Tôi yêu những đứa trẻ”She asked me that she loved children. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy yêu những đứa trẻ
Chủ ngữ mệnh đề trùng với chủ ngữ chính của câu Rút gọn mệnh đề bằng to V Cấu trúc chung: S + V1+ Nominal clause S + V2+Wh-words/That/If/Whether + to V Ví dụ: Susie told Lisa that Lisa should go to told Lisa to go to university. (Susie bảo Lisa rằng Lisa nên đi học đại học.) Rút gọn mệnh đề bằng V-ing Cấu trúc chung Nếu chủ ngữmệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf. We have some picture books that children can read. We have some picture books for children to read. Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone. thì có thể không cần ghi ra

(Anh ấy là người đầu tiên hoàn thành bài tập) Rút gọn mệnh đề ở cấu trúc Although bằng cách lược bỏ cấu trúc “chủ ngữ + to be”, trừ trường hợp “Chủ ngữ + Động từ to be + Tính từ”. Chuyển mệnh đề trong câu thành một cụm danh từ. Ở ví dụ trên, chúng ta có thể rút gọn như sau: ⇒ He was the first person to complete the test. Khi chủ ngữ của cảmệnh đề làTrong trường hợp mệnh đề có chứa Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ who + chuyển trợ động từ has thành to have + từ completed giữ nguyên.5 thoughts on “Cấu trúc rút gọn chủ ngữ”

  1. Ví dụ: After she finished her homework, Anna watched her favorite Rút gọn mệnh đề quan hệ có các dạng sauDùng cụm V_ing: Dùng cho các mệnh đề chủ động: Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có) lấy động từ thêm ING. The man who is standing there is my brother ->The man standing there is my brotherDùng cụm P.P: Dùng cho các mệnh đề bị động: Bỏ "who, which, that" và "be"lược bỏ chủ ngữ,; chuyển đổi động từ thành dạng V-ing.

  2. (Cô ấy là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra). Cảcâu trên đều đúng ngữ pháp và tương đương với nhau về Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có) lấy động từ thêm ING. Ví dụThe girl who is sitting next to you is my sisterThe girl sitting to you is my sister (Cô gái ngồi ngay cạnh bạn là em gái tôi)She was the first person to complete the test. Rút gọn mệnh đề quan hệ Ta sử dụng những cách sau để rút gọn mệnh đề quan hệ Dùng cụm V-ing: Dùng cho các mệnh đề chủ động.

  3. Chúng ta có thể rút gọn mệnh đề khimệnh đề cùng chủ ngữ với những cách sauV_ed/V cộtmệnh đề cần rút gọn đang ở dạng bị động hoặc hai hành động xảy ra liên tiếp cùng thời điểmTa lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề phụ, mệnh đề có liên từ), động từ chính trong câu chuyển thành V-ing, trường hợp có to be thì khi rút gọn sẽ là

  4. Khi hai mệnh đề tất cả cùng nhà ngữ bạn rút gọn bằngV-ing: lúc mệnh đề được rút gọn ở dạng chủ động; hai hành động xảy ra liên tục cùng thời điểmHaving Plúc mệnh đề được rút gọn ở dạng nhàDùng cụm V_ing: Dùng cho các mệnh đề chủ động: Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có) lấy động từ thêm ING Bạn đang xem: Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ.

  5. Câu rút gọn gàng cả chủ ngữ và vị ngữ: VD: A nói với B: Bao giờ đồng hồ cậu về quê B: cuối tuần này. Mệnh đề sẽ giúp câu văn dễ hiểu và rõ nghĩa Câu “Mình” là câu rút gọn thành phần vị ngữ.Câu đầy đủ là: sáng sủa mai mình đi chơi công viên. Câu: “Cuối tuần này” là câu rút gọn thành phần trạng ngữ.Câu đầy đủ: vào cuối tuần này mình sẽ về quê. Mục đích của câu rút gọnMệnh đề nói chung là chủ điểm ngữ pháp rất thú vị được sử dụng nhiều trong ngữ pháp và cả tiếng anh giao tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.