Category: DEFAULT

Truyện romeo và juliet

07.02.2023 | Itachi66 | 4 Comments

4 thoughts on “Truyện romeo và juliet”

  1. Mối thù sâu sắc đến nỗi hễ người hai họ Ngày xưa ở thành Verona của nước Ý, giữa hai họ lớn, họ Capulet và họ Montague, có một mối thù lâu đời.

  2. Đây là phiên bản truyện tranh chuyển thể từ nguyên tác vở kịch kinh điển của nhà soạn kịch đại tài William Shakespearecâu chuyện về mối tình thủy chung son

Leave a Reply

Your email address will not be published.