Category: DEFAULT

Thuốc đặt evadays

07.02.2023 | Sule666 | 2 Comments

2 thoughts on “Thuốc đặt evadays”

  1. Được sử dụng để điều trị bệnh viêm âm đạo do trùng roi ký sinh trùng ở đơn bảo Trichomonas vaginalis gây ra · Hỗ trợ điều trị các bệnh nấm âm đạo

  2. ✓Metronidazole: đây là một loại thuốc kháng nấm có tác dụng trên các loài Candida albicans, Giardia lamblia Trichomonas vaginalis, Mobiluncus, vi khuẩn kỵ khí

Leave a Reply

Your email address will not be published.