Category: DEFAULT

Cách xóa sự kiện trong đời trên facebook

07.02.2023 | [x]Hunter | 1 Comments

Cách xóa sự kiện trong đời trên facebook

Hãy đi đến trang sự kiện của bạn. Lưu ý rằng những người được mời mà chưa từ Cách hủy hoặc xóa sự kiện: Trên Bảng tin, nhấp vào Sự kiện ở menu bên trái. Chọn Hủy sự kiện hoặc Xóa sự kiện. Nếu bạn đã xóa bài viết cách đây DecNhấn vào Xóa crush. Lưu ý rằng những · Chọn sự kiện trong đời mà bạn muốn xóa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Xóa Hoặc chọn sự kiện trong đời mà bạn muốn chỉnh sửa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Chỉnh sửa. Nhấp vào Xác nhận. Cách tìm gợi ý kết đôi trong sự kiện và nhóm. Nhấp vào và chọn Hủy sự kiện. Chọn sự kiện trong đời mà bạn muốn chỉnh sửa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Chỉnh sửa II Chọn Hủy sự kiện hoặc Xóa sự kiện. Chọn sự kiện trong đời mà bạn muốn chỉnh sửa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Chỉnh sửa IITrên Bảng tin, nhấp vào Sự kiện ở menu bên trái. Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể khôi phục bài viết bạn đã xóa trong vòngngày kể từ ngày xóa bài viết. Hãy đi đến trang sự kiện của bạn. Bạn có thể phải nhấp vào Xem thêm trước. Bạn có thể phải nhấp vào Xem thêm trước. Nhấp vào Xác nhận. Nhấp vào và chọn Hủy sự kiện. Bên cạnh tính năng Secret Crush trong phần hẹn hò, việc kếtChọn sự kiện trong đời mà bạn muốn xóa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Xóa Hoặc chọn sự kiện trong đời mà bạn muốn chỉnh sửa > Nhấn vào biểu tượngdấu chấm > Chọn Chỉnh sửa.

Hướng dẫn tạo sự kiện trong đời trên Facebook - Cách hẹn hò người nổi tiếng1 thoughts on “Cách xóa sự kiện trong đời trên facebook”

  1. Chọn Hủy sự kiện hoặc Xóa sự kiện. Cách hủy hoặc xóa sự kiện: Trên Bảng tin, nhấp vào Sự kiện ở menu bên trái. Lưu ý rằng những người được mời mà chưa từ chối hoặc chưa xóa chính mình khỏi lời mời sẽ nhận được thông báoCuộn xuống và nhấn vào Sự kiện trong đời, rồi tìm và nhấn vào sự kiện trong đời mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóaNhấn vào ở trên cùng bên phải và chọn Hãy đi đến trang sự kiện của bạn. Nhấp vào Xác nhận. Nhấp vào và chọn Hủy sự kiện. Bạn có thể phải nhấp vào Xem thêm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.