Category: DEFAULT

Danh mục thuốc độc

07.02.2023 | Jeison | 5 Comments

Danh mục thuốc độc

Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí Danh mục thuốc độc bảng A. Aclarubicin; Aconitin; Actinomycin; Adrenalin; Aldesleukin; Altretamin; Amrinon; Apomorphine; Asparaginase; Atropin TT//TT-BYT Ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc. Danh sách các tệp tin đính kèm: ttdanh%20muc%20thuoc% Danh mục dược liệu độc làm thuốc B an hành kèm theo Thông tư này “Danh mục dược liệu độc làm thuốc” bao gồmDanh mục dược liệu độc nguồn gốc thực vật quy định tại Phụ lục IDanh mục dược liệu độc nguồn gốc động vật quy định tại Phụ lục IIIDanh mục dược liệu độc nguồn gốc khoáng vật quy định tại Phụ lục III. Điều 4 Danh mục thuốc độc bảng A Aclarubicin Aconitin Actinomycin Adrenalin Aldesleukin Altretamin Amrinon Apomorphine Asparaginase Atropin Azathioprin Bisantren Bleomycin Busulfan Carboplatin Carmustin Celmoleukin Cicplatin Clorambucil Clormethin Convalatoxin Cyclophosphamid Cytarabin Dacarbazin Daunorubicin Desfluran Deslanosid Didanosin DigittoxinĐiềuPhạm vi điều chỉnh. Điều 2 · Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc. Nội dung nêu trên Ngày/05/, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số//TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc (sau đây gọi là Danh mục). Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Thông tư ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc”. Theo đó, thuốc, nguyên liệu làm thuốc được xem xét để lựa chọn vào Danh mục khi có nguy cơ gây ra ở người một hay Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc là dược chất, thuốc hóa dược; mục đích ban hành và trách nhiệm thực hiện. Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc theo Thông tư//TT-BYT như sau: Danh mục này bao gồm cả các muối của các chất ghi trong Bảng này, khi các muối đó có thể hình thành và tồn tại. ĐiềuPhạm vi điều chỉnh.

  • Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ;. Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Thông tư//TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày/12/ Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Thông tư tại đây thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong danh mục thuốclĩnh vực cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá· THÔNG TƯ. Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc.
  • ĐiềuQuyết định này có hiệu lực saungày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Hai lô thuốc ung thư có chứa hoạt chất Capecitabine thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý dược cấp theoTHÔNG TƯ. BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ; Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;1) Quy chế quản lý thuốc độc) Danh mục thuốc độc được chia thànhbảngDanh mục thuốc độc Bảng ADanh mục thuốc độc Bảng B) Danh mục thuốc giảm độc.
  • a) Danh mục dược chất gây nghiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện trong thuốc dạng·Thuốc thành phẩm chứa được chất độc Bảng A, Bảng B có hàm lượng hoặc nồng độ nhỏ hơn hoặc bằng hàm lượng hoặc nồng độ quy định trong Danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định số: //QĐ-BYT ngàythángnăm của Bộ trưởng Bộ Y tếTHÔNG TƯ. BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ; Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  • Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ; Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Danh mục dược liệu độc làm thuốc. Ngày/11/, Bộ Y tế đã ra Thông tư số//TT-BYT ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy định về quản lý đối với dược liệu độc trong kinh doanh, đăng ký, ghi nhãn, kê đơn, cấp phát, chế biến, bảo quản, sử Thông tư//TT-BYT ngày/05/ của Bộ Y tế V/v Ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu làm thuốcPhòng Nghiệp Vụ DượcTHÔNG TƯ. BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC.
  • Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ; Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nhập hai lô thuốc có chứa hoạt chất Capecitabine thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu, Công ty TNHH phân phối liên hợp· THÔNG TƯ. BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC. Căn cứ Luật dược ngàythángnăm ; Căn cứ Nghị định số//NĐ-CP ngàythángnăm của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;THÔNG TƯ. BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC.

Trích yếu: Thông tư Ban hành danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh và truyền hình · Mã số: Số//TT-BYT · Cơ quan BH Thông tư//TT-BYT ngày/5/ Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc ; Ngày hết hiệu lực ; Thể loại, Thông tư ; Lĩnh vực Danh mụcDanh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa; Số//TT-BYT, V/v Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốcdescriptionNgày/11/, Bộ Y tế đã ra Thông tư số//TT-BYT ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy định về quản lý đối với dược liệu độc trong kinh doanh, đăng ký, ghi nhãn, kê đơn, cấp phát, chế biến, bảo quản, sử 1) Quy chế quản lý thuốc độc) Danh mục thuốc độc được chia thànhbảngDanh mục thuốc độc Bảng ADanh mục thuốc độc Bảng B) Danh mục thuốc giảm độc. ĐiềuQuyết định này có hiệu lực saungày kể từ ngày ký. Số lượng thuốc cần trang bị sao cho đủ dùng trong khoảng thời gian giữa hai kỳ cấp phát của đơn vị đóDanh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa Bộ y tếNgày hiệu lựcDanh mục thuốc chỉ chứathành phần dược chất xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóaVắc xin Danh mục dược liệu độc làm thuốc. Các quy định trước đây trái với g) Kèm theo quy chế này cóbảng danh mục thuốc độc quy định cho các đơn vị không có dược sĩ; tùy theo nhiệm vụ của từng đơn vị mà trang bị một trongbảng đó.

Bộ y tế ban hành quyết định số Dược sỹ phụ trách chuyên môn nhà thuốcNhân viên làm việc tại nhà thuốcNỘI DUNGThuốc độc, thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục Thuốc độc là những thuốc có độc tính cao có thể gây nguy hiểm tới sức khoẻ và tính mạng người bệnh.5 thoughts on “Danh mục thuốc độc”

  1. ĐiềuNguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc 13 maiThông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc là dược chất, thuốc hóa dược; mục đích ban hành và trách nhiệm thực hiện.

  2. Như vậy, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc nhóm thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệtiulCăn cứ khoảnĐiềuThông tư//TT-BYT quy định nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc như sauBảo đảm an Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể theo quy định của Chính phủ.

  3. Theo đó, thuốc, nguyên liệu làm thuốc được xem xét để lựa chọn vào Danh mục khi có nguy cơ gây ra ở người một hayThông tư//TT-BYT của Bộ Y tế ngày/05/về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc Ngày/05/, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số//TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc (sau đây gọi là Danh mục).

  4. Bảng B: Gồm những thuốc tuy không độc bằng loại A, nhưng có thể gây tai nạn ngộ độc, nên xếp vào bảng thuốc “nguy hiểm”iulThông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc là dược chất Phân Loại Thuốc Độc Bảng A: Gồm những thuốc độc hơn hết trong đó có một số thuốc độc gây nghiện (thuốc tây).

  5. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục dược liệu độc làm thuốc” bao gồmDanh mục dược liệu độc nguồn gốc thực vật quy định tại Phụ lục IDanh mục dược liệu độc nguồn gốc động vật quy định tại Phụ lục IIIDanh mục dược liệu độc nguồn gốciunNguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc: a) Bảo đảm an toàn cho người sử dụng; b)

Leave a Reply

Your email address will not be published.